ได้เรื่องเลย

ตอนที่ผมเรียนอยู่มหาลัย มีแฟนเรียนต่างมหาลัยเดียวกัน และเมื่อมีแฟน เด็…